Granska er organisation in på djupet
med stickprover

Uppfyll bidrag-
skrav med stickprover

Stickprover kan behöva göras p.g.a. bidragsregler eller för er egen organisations arbete med att säkerställa medlemsbasen. Vår fullt automatiserade system hjälper dig eller er revisor i denna process, som kan vara helt frånställd administratörernas inblandning, för säkerställa resultat.

Statistik som talar sitt tydliga språk

Du eller er revisor kan ladda ner resultatet från ditt automatiserade stickprov och använda som underlag i er verksamhet.

Smidig och enkelt stickprov som alla kan svara på

Stickproven skickas ut via mail eller SMS och leder användaren till en svarsfunktion som är sammankopplad med vårt system och omvandlar svaren till statistik. Stickprovsfunktionen har också stöd för manuell uppringning.