En medlemsperiod ska kunna vara flexibel
och inte knuten till bara kalenderår

Medlemsregister för föreningar

Automatisk förlängning av perioder

Gör så att systemet automatiskt förlänger en period efter er egen medlemsperiod tagit slut och skapa mallar för olika typer av perioder.

Perioder som har exakta datum

Medlemsperioder är inte låsta till att endast vara under ett och samma år, ni kan skapa perioder som går över endast dagar, eller flera år.

Koppla perioder till medlemskap

Lägg upp egna medlemsperioder med eller utan avgift och koppla dem till de medlemskapstyper som ni skapat. Detta skapar dynamik i er organisation och ger möjlighet att ha olika typer av medlemskap som enkelt kan väljas av er blivande medlem.