Ansök om MUCF organisationsbidrag
med vår ansökningsguide

memlist e-handel
memlist mucf organisationsbidrag ansökningshjälp

MUCF organisationsansökan förenklad

Underlätta det tidskrävande arbetet inför varje års ansökan för organisationsbidrag hos MUCF. Memlist hjälper er att snabbt och enkelt fördelar medlemmarna och styrelsen i rätt kategorier. Låt även Memlist skapa även förteckning över lokalföreningarnas kontaktinformation, könsfördelning och medlemsantal.

Sist men inte minst, så håller vi allt detta uppdaterat i realtid. Vi gör detta genom att använda lokalföreningarnas medlemsinformation och genererar enligt MUCF-regelsystem korrekta underlag som ni kan använda till er hjälp under organisationsbidragsansökan.

Medlemsuträkningen räknas ut automatiskt

Per automatik utför vi det annars tidskrävande arbetet att fördela och räkna ut medlemsantalet och könsfördelningen. Med vår MUCF inlämningsguide så håller vi koll på de repetativa och stora delarna av inlämningen. Så ni kan lägga tid på annat.

memlist mucf organisationsbidrag medlemsuträkning
mucf styrelsesammansättning

Låt vårt styrelsehanteringssystem administrera och uppdatera inlämningen till MUCF med styrelsens sammansättning. Ni kan sedan använda denna information som stöd direkt i ansökan.

I samarbete med ärendehanteraren

Genom att använda vårt omtycktaärendehanteringssystemså kan ni hämta in alla underlag från lokalföreningarna. Begär in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser, bilder eller vad ni än önskar i ett gemensamt system.

Automatiskt förteckning över föreningar

Systemet skapar själv en förteckning i Excel över alla lokalföreningar. Ha alltid uppdaterade kontaktuppgifter, könsfördelning och medlemsantal för varje lokalförening. Som ansökande organisation kan ni enkelt ladda upp förteckningen direkt i ansökningssystem hos MUCF. Enkelt va?