medlemssystem memlist logo


Vi använder memlistmedlemssystem för att underlätta vår föreningsadministration och medlemshantering. Informationen som sparas om våra medlemmar och användare i medlemssystemet är endast tillgänglig för vår förening och utvalda administratörer.

Medlemmar har själv möjlighet att granska och godkänna denna dokumentation under registreringen av medlemskap, samt begära ut sin persondata.

Säkerhet och persondata i medlemssystemet

All persondata i vårt medlemsregister lagras inom sveriges gränser, och vi använder även AES 256-bit kryptering av lösenord och känslig användardata. Vi vill där med vara tydliga att med att levererar en tjänst där vi satt säkerhetstänket i första rummet. Där medlemmen kan vara säker på att deras data är i rätta händer hela tiden.

Medlemmar har även enkel tillgång till ett eget utdrag av sparad persondata på två sätt:

  • Genom inloggning på sitt eget medlemskonto och kan där ladda ner sin persondata och även editera sin persondata.
  • Direkt förfrågan till den ansvarig föreningen eller administratör, för att erhålla ett fysiskt brev eller digitalt utskick av persondata.

Förbättrade tjänster genom medlemssystemet

Medlemssystem gör så att vi får möjlighet att ge dig som medlem och användare förbättrad service, överblick och interaktion med oss. Exempelvis genom möjlighet att själv som medlem kunna logga in och uppdatera och få överblick av sina egna sparade persondata. Anmälningar till evenemang och tydlig överblick över betaldamedlemsavgifter och förnyelser är ytterligare funktioner som finns tillgängliga

Detta är några av de viktiga tjänster som finns våra medlemmar till hands för att få snabb och enkel tillgång till föreningens till alla våra tjänster, och att vi ska kunna hålla kontakt under medlemskapet.

Säkert deltagande

Genom vårt medlemssystem har vi även ett inbyggt biljett och evenemangssystem. Systemet förenklar möjligheten att anmäla, betela och delta på evenemang i föreningen, bland annat genom att erhålla digitala e-biljetter med QR-kod.

Genem evenemangssystemet skapar vi även ökad säkerhet både för oss och för dig som medlem. Exempelvis genom att vi kan skanna av QR-koden på e-biljetterna, checka in deltagare och på så sätt verifiera att endast anmälda personer har fått tillträde till det aktiva evenemanget.