Flexibelt och enkel
att registrera medlemmar

Skapa en egen medlemsregistrering

Bestäm själv vilka delar som ska finnas med i er medlems-
registrering och i vilken ordning. Exempelvis om ni ska tillåta familjemedlemskap, betala medlemsavgift direkt eller vilka adress- och kontaktuppgifter de ska fylla i.

Personummer med SPAR

Ni kan fritt ställa in om den blivande medlemmen ska behöva ange personnummer eller ej under registreringen. Ytterligare kan ni välja att aktivera SPAR-funktionen, som gör att de flesta adressuppgifter blir förifyllda med hjälp av personnumret.

Välj vilka uppgifter ni samlar in

Ni kan själva ställa in vilka typer av person- och adressuppgifter som den blivande medlemmen ska registrera. Exempelvis har ni även möjligheten låta medlemmen skapa ett eget användarkonto under medlemsregistreringen.

Lägg till krav på målsman

Aktivera målsmansfunktionen och sätt en åldersgräns. Detta gör så att alla yngre medlemmar behöver uppge målsman under medlemsregistreringen. Därefter kan ni själva välja vilken information om målsmannen som ni vill kräva in.

En webbshop under
medlemsregistreringen

Underlätta försläjning genom att lägga till en webbshop under medlemsregistreringen. Med andra ord gör det möjligt att sälja profilkläder, böcker eller vad ni önskar under själva registreringsprocessen.

Lär känna er medlem

Ni kan lägga till enkäter under medlemsregistreringen för att tille xempel lära känna er blivande medlem mera. Med andra ord kan ni fånga in viktig information om allergier eller om de önskar det där fysiska tidningsutskicket.

Lägg till egna policys för godkännande

Sista steget är en klassiker, kontrollera informationen. Samtidigt kan ni även själva lägga till egna policydokument som er blivande medlem kan behöva godkänna för att slutföra medlemsregistreringen.

Integrerad
medlemsregistrering
på hemsidan

Vi har gjort det enkelt att integrera medlemsregistreringen på er hemsida. Till exempel genom att använda vårt Wordpress plugin, API-koppling eller länka direkt till era sidor på memlist.