Modernt medlemsregister som förenklar din medlemshantering

Medlemsregister för alla funktioner

Vi förenklar funktioner så som dynamisk nyregistrering och automatiserad förnyelse i syftet att underlätta och minska arbetet i medlemsregistret. Där till gör det möjligt att uppdaterade medlemmars uppgifter genom SPAR, "Min sida" eller på själva medlemsprofilen.

Vi stödjer självklart även familjemedlemmar och vårdnadshavare kopplade till medlemsregistret och allt detta kan medlemmen själv hantera enkelt och smidigt.

Enkel import
och kontroll av medlemmar

Använd vår enkla guide för att ladda upp, granska och eventuellt rätta importerade medlemmar innan de laddas in i memlists medlemsregister.

Importera även dynamisk data, som är unik för varje medlem. Så som t.ex. intressen, allergier eller om de ska ha er tidningsprenumeration. Genom detta kan ni behålla sökbarheten och exportmöjligheterna. I syftet att underlätta vid t.ex. export till tryckeri eller specifika filtreringar.

Medlemsregistrering med flexibilitet

Vår medlemsregister underlättar hanteringen av medlemmar genom att låta er samla in just den information som ni önskar. Detta görs möjligt genom att ni själva kan bestämma över vilka delar som ska ingå i registreringen och i vilken ordning det ska synas.

Exempelvis familjemedlemskap, enkäter eller om vårdnadshavare bör anges. Emellertid behålls all denna information i memlist medlemsregister i syftet att skapa ett sökbart och hanterbart format.

Medlemsregister med filtrering

Genom vår avancerade sökfunktion kan ni filtrera medlemmar ut efter en uppsjö av olika variabler i medlemsregistret. Ni kan även spara populära eller avancerade sökningar för snabbare åtkomst och export i framtiden.

Skapa även sparade sökningar som kan användas för grupputskick av SMS eller mejl, eller brevutskick.

Smart registrering av medlemmar

Under medlemsregistreringen kan medlemsregistret via personumret fylla i både namn och adress via SPAR.

Ytterligare en smart funktion är vår områdestilldelare. För att sammanfatta så kan man genom den ställa in vilket geografiskt upphämtningsområde en viss lokalförening har,i syfte att ge er blivande medlem förslag på vilken lokalförening som är närmast bostadsorten.

Förnyelsen ska vara enkelt

Koppla av och låt Memlist sköta medlemmarnas förnyelsen genom att automatiskt skicka ut förnyelselänkar när medlemskap går ut. Förnyelse utskicken kan ske på flera olika sätt. T.ex. genom mejl och sms via vår partner Sendgrid.

Vidare kan medlemmen i samband med förnyelsen även uppdatera sina uppgifter, byta medlemstyp och medlemskap och även betala medlemsavgiften.

Få överblick och enkelt rätta fel

Använd memlists fel- och dubblettkontroll för att få översikt över ditt medlemsregister och upptäck information som eventuellt fattas för vissa lokalföreningar, administratörer eller medlemmar. Resultatet blir att man enklare kan upptäcka felaktig data eller eventuella dubbelregistreringar.

Få stenkoll på att medlemmen har uppdaterad mejladress eller mobilnummer och person- och adressuppgifter via SPAR som är väl integrerat i memlist.

Fler funktioner i medlemsregistret

Memlist medlemsregister har förutom ett väl utarbetat medlemsregister för hantering av medlemmar och medlemskap. Samtidigtflertalet funktioner som finns till för att underlätta er ytterligare verksamhet:

  • Donationer i samband med förnyelsemedlemskap
  • Utbildning och evenemangshantering med E-biljetter
  • Bidragssystem för lokalföreningar
  • Faktura- och brevtjänster med automatiserade utskick
  • Rabattkuponger för medlemskap eller biljetter

Klicka gärna här för att läsa mer om möjligheterna ni får med memlist medlemsregister och CRM-system.