Modernt medlemsregister som förenklar din medlemshantering

Medlemsregister för alla funktioner

Memlists underlättar arbetet med ert medlemsregister bl.a. genom att förenkla medlemsregistreringen, förnyelsen och uppdateringen av medlemsinformation. Tillsammans med medlemskopplade funktioner så som familjemedlemmar, målsmän och huvudmedlem sköts systemet enkelt och smidigt.

Enkel import
och kontroll av medlemmar

Använd vår enkla guide för att ladda upp, granska och eventuellt rätta importerade medlemmar innan de laddas in i ditt nya medlemsregister. Har ni dynamisk data unik för varje medlem så som t.ex. intressen, allergier eller om de ska ha er tidningsprenumeration. Så har memlist dynamiska fält som kan anpassas för att importera denna information och samtidigt behålla sökbarheten och exportmöjligheterna b.la. till tryckeri.

Medlemsregistrering med flexibilitet

Memlist underlättar er hantering av medlemmar genom att låta er samla in just den information om medlemmarna som ni önskar i ditt medlemsregister. Genom att ni själva även bestämma vilka delar som ska ingå i medlemsregistreringen och i vilken ordning de ska synas. Exempelvis familjemedlemskap, enkäter eller om målsman bör anges. Utöver detta behålls alla denna information i ett sökbart och hanterbart format i ert medlemsregister.

Medlemsregister med filtrering

Genom vår avancerade sökfunktion kan ni filtrera medlemmar ut efter en uppsjö av olika variabler i medlemsregistret. T.ex. alla medlemmar som bor på en viss gata eller stad, inom ett visst åldersintervall eller varför inte få ut alla personer som har allergi eller ska ha medlemstidningen? Ni kan även exportera just den informationen som är intressant för er organisation.

Snabb registrering för medlemmar

Under medlemsregistreringen kan ni automatiskt tilldela medlemmar rätt lokalförening, med hjälp av endast medlemmens bostadsadress. Detta lyckas ni med genom att ställ in vilket geografiskt upphämtningsområde en viss lokalförening ska tilldelas, och ger då förslag till er blivande medlem vilken lokalförening som t.ex. ligger närmast direkt under registreringen.

Förnyelsen ska vara enkelt

Koppla av och låt Memlist sköta medlemmarnas förnyelsen genom att automatiskt skicka ut förnyelselänkar när medlemskap går ut. Detta kan ske genom mail och sms via vår partner Sendgrid. Medlemmen kan i samband med förnyelsen även uppdatera sina uppgifter, byta medlemstyp och även betala medlemsavgiften.

Få överblick och enkelt rätta fel

Använd felrapporten för att få översikt över ditt medlemsregister och upptäck information som eventuellt fattas för vissa medlemmar. T.ex. ha stenkoll på att medlemmen har uppdaterad adress, mail och mobilnummer. Person- och adressuppgifter kan också hållas uppdaterade via SPAR som är val integrerat i memlist.