Skapa ny underförening #

På sidan ”UNDERFÖRENINGAR” kan man direkt skapa nya föreningar inom organisationshierarkin.

Genom att klicka på den förening man vill ska vara moderförening till den nya föreningen så kommer det visas 2 knappar.

 1. Klicka på en förening i listan.
 2. Längst upp på sidan visas nu nya knappar.
  Alternativ för föreningshierarkin
 3. Klicka på ”SKAPA NY”.
 4. Nu öppnas en ny modul som tillåter er att ange information om den nya föreningen.
 5. Man måste ange NAMN på föreningen samt FÖRENINGSNUMMER. Se avsnitt Numrering av förening för förslag på hur numrering ska sättas.
 6. När du kommer till botten av modulen finner du utöver SPARA knappen även 3 checkboxar.
  1. INKLUDERA I MUCF BERÄKNINGAR – Medlemstatistiken kommer att inkluderas i MUCF rapporten (gäller endast föreningar med MUCF).
  2. FÖRNYA MEDLEMSKAP TILL NÄSTA PERIOD – Tillåter att föreningen kan förnya medlemskap till en ny period.
  3. STATISTIK SKA RAPPORTERAS I MODERFÖRENINGEN – Bockar du i denna inkluderas statistiken från denna förening till toppföreningen
 7. När ändringarna är klara scrolla längst ned på sidan och klicka på SPARA.
 8. Nu kommer den nya föreningen att hamna som en underförening till den förening som var markerad.

Numrering av underförening #

Numret som sätts på föreningen är avgörande för vart en medlem ska hamna vid exempelvis en medlemsimport. När en förening läggs upp manuellt så är det nummer som sätts inte lika väsentligt som när den ska importeras via en excel fil. Det viktiga är att rätt förening som den nya föreningen ska skapas under är vald.

Strukturen kan ändå vara bra att följa även om det inte är frågan om någon import för att tydligöra hierarkin utan att behöva kika på hela föreningsstrukturen.

För import är det desto viktigare att ha en korrekt numrering. Detta för att systemet bygger upp föreningsstrukturen i en trädstruktur. Varje underförening ska ha ett föreningsnummer som multipliceras med 10 av föregående nummer och får en motsvarande nummerserie som går att använda för att placera in flera föreningar på samma nivå.

Ex.

 • Toppförening – 1
  • Underförening 1 – 10
  • Underförening 2 – 20
  • Underförening 3 – 30

Har man ännu fler föreningar som ligger under en underförening så innebär det att beroende på vilken av underföreningar som låt oss kalla det ”lokalförening” ska placeras.

Lokalförening” vill vi placera under Underförening 2. Då ska lokalförening ha ett föreningsnummer som ligger inom spannet 200-299 för att hamna rätt vid en importering. Detta innebär att på lokalföreningsnivå så kan du ha upp till 100 lokalföreningar per underförening. Strukturen som följer kommer att se ut enligt nedan:

 • Toppförening – 1
  • Underförening 1 – 10
  • Underförening 2 – 20
   • Lokalförening B – 200
  • Underförening 3 – 30

Export av etiketter #

Samtliga underföreningar kan exporteras genom att klicka på knappen till höger på sidan med värdet ”SKRIV UT ETIKETTER”. Klicka på knappen så kommer en fil att genereras baserad på vilken toppförening som valt högst upp på sidan.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-12-06