Inledning #

Innan man skickar den riktiga förnyelsen till medlemmarna är det rekommenderat att man testar att göra förnyelseutskicket till en testmedlem. Detta gör att man kan se hela flödet som medlemmen går igenom och har chans att utföra förändringar innan förnyelsen är skarp. Det är också viktigt då man kan fånga upp eventuella felinställningar i systemet.

Skapa en medlem #

Skapa en medlem via Medlemseditorn och sätt en e-post och mobiltelefon. Tips: Ifall ni har gmail kan ni använda e-post alias till er inkorg. Ifall din e-post är exempel@gmail.com kan du skriva in exempel+test@gmail.com till den nya testmedlemmen, detta gör att e-posten kommer skickas till exempel@gmail.com trots att man lagt till detta + tecken. Detta gör att man kan skapa flera medlemmar med samma e-postinkorg.

Skapa en förnyelse på den nya medlemmen #

Gå till “Förnyelse” i “Medlemseditorn” och klicka på “+ Skapa förnyelse”.

Se till att du fyller i följande:

Status: Inväntar svar
Förnyelsetyp: Är förnyelse
Till period: Nuvarande period (2024 t ex)
Skicka e-post: Skicka
Skicka SMS: Skicka

Så fort förnyelsen har skapats på medlemmen så kommer e-post och SMS att skickas till medlemmen.

 

Testutskick av förnyelse via Utskick #

Man kan tycka att det skall gå att skicka förnyelse e-post eller SMS från “Utskick“. Detta är inte möjligt.

Utskick handlar om att få fram ett urval av medlemmar. Memlist kräver att förnyelseposter måste finnas för att ett e-post/SMS skall fungera med medlemmens förnyelselänk. Detta för att varje medlem har en egen unik länk som identifierar medlemmen. Det är alltså inte logiskt möjligt att göra ett generellt utskick till alla medlemmar och samtidigt kunna identifiera medlemmen.

Även provröret kommer inte att fungera.

Alternativt kan man skicka ut en länk till medlemmarna där man uppger att man ska logga in på “Mina sidor” där man kan förnya sitt medlemskap.

Testutskick av förnyelse via Förnyelser #

I menyvalet “Förnyelser” finns alla förnyelser uppradade. För att göra ett testutskick är i dagsläget enda sättet att göra detta från denna sida genom att använda de filter som finns tillgängliga. T ex kan ni välja ett datum där er testförnyelse skapades.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-22