Inledning #

Funktionen SPAR gör det möjligt att uppdatera personuppgifter och folkbokföringsadress på personer i registret ut efter registrerat personnummer. Detta genomförs genom en körning på alla personer med personnummer i registret och uppdateras i ett svep.

För att kunna genomföra en SPAR-körning behöver ert system ha genomfört en SPAR-ansökan, samt fått den godkänd av Skatteverket. Kontakta vår support om ni har frågor om aktiveringen av denna tjänst.

Skapa en körning #

  1. Klicka på knappen NY SPAR-KÖRNING.
  2. En ny sektion öppnas där det efterfrågas namn på SPAR-körningen. Namnet är visuellt och syns endast för användare som har rättighet att se SPAR-sektionen.
  3. Markera vilka föreningar som körningen skall utföras på, alternativ finns så som ALLA FÖRENINGAR eller ett urval.
  4. Välj period vars medlemmar som körningen skall genomföras på.
  5. Klicka SPARA för att få estimerat ANTAL UPPSLAG och ESTIMERA KOSTNAD.
  6. Klicka STARTA KÖRNING.

Historik #

På SPAR-sidan finns en tabell som visar senaste körningar, där visas datum för start och avslut av körningen. Kostnaden, samt antalet hittade, ej hittade och eventuella fel. Genom att klicka på knappen HANTERA får man upp information om den körningen som genomförts.

Personuppgifter med versaler #

En person uppgifter som är uppdaterad ut efter svar från SPAR, sparas med versaler, t.ex. ANNA ANDERSSON i registret.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-16