Innehållsförteckning

Inledning #

SPAR står för Statens PersonAdressRegister och är en tjänst som kan användas genom Memlist. Funktionen grundar sig om att det finns ett personnummer som kan matchas genom en SPAR sökning. Får man en träff på personnumret så kommer detta att kompletteras med För- och efternamn, adress, postnummer samt ort för personen som personnumret avser. SPAR är en tilläggstjänst och en ansökan behövs göras innan den går att använda i Memlist.

Ansökan #

  1. Börja med att fylla i de två ansökningsblanketterna. Dessa två blanketter är delvis ifyllda och syftar till att Thinking Hat Studios AB (Företaget bakom Memlist) kan agera ombud
    SPAR Blankett 01
    SPAR Blankett 02
  2. När dessa är ifyllda så ska de mailas till spar@skatteverket.se
  3. När ansökan är godkänd kommer Staten att återkoppla till Thinking Hat Studios som då kan gå vidare med att ställa in SPAR tjänsten i Memlist.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-17