Snabbsök kan användas när en enskild medlem ska sökas fram. Det är också bla. via denna meny där du som administratör kan skapa en ny medlem manuellt.

Sökfält #

I sökfältet (1) matar du in den data som du vill söka på. Det olika sökkriterierna som går att använda är:

 • Medlemsnummer
 • Förnamn och efternamn, enskilt eller kombinerat
 • Adress
 • Ort
 • Epost adress
 • Telefonnummer

Skriv in en av de ovanstående kategorierna som du vill söka på, tryck därefter på Sök knappen till höger om fältet eller Enter tagenten på ditt tagenbord.

Resultat tabell #

 • I resultat tabellen (2) visas resultatet baserat på din sökning. Beroende på antal träffar kan det finnas en sida 2 eller 3.
 • Det går att ställas in hur många som ska visas per sida. I exempelbilden så är det 100 träffar per sidan som visas.
 • I dropdown menyn kan du justeras vad som ska visas i tabellen. Du kan både lägga till och ta bort kategorier.

 • Det går även att sortera från lågt till högt eller från A – Ö och omvänt genom att trycka på de olika kategorierna.

 • För att komma åt detaljerna på en medlem så klickar du på den rad och medlem som du vill se detaljerna för. Du kommer då att slussa vidare till Member edit sidan för just den medlemmen. I nedan exempel så har vi tagit Lena.

Skapa medlem #

Med knappen Skapa medlem (3) så går det att skapa en ny medlem direkt i systemet utan att behöva gå via länken Medlemsregistering. Denna knappen återfinns även under menyn Avancerad sök.

QA #

Q: Varför hittar jag inte vissa medlemmar när jag söker?

A: Beroende på vilka föreningar som du har tillgång till administratör så kommer du enbart kunna få söka och få träffar på medlemmar i de föreningar och tillhörande underföreningar som du har tillgång till.

Ex. Det finns två föreningar, Alfa och Beta. Alva är administratör och har enbart rättighet till föreningen Alfa. Alfa har en underliggande föreningen som heter Alfa Omega. När Alva gör en sökning på en medlem som finns i Beta så kommer hon inte att få någon träff eftersom Alva saknar behörighet till Beta.
Skulle Alva däremot söka på en medlem som finns under Alfa Omega så kommer Alva att få en träff på medlemmen eftersom hon har tillgång till Alfa där Alfa Omega ingår.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-04-13