Inledning #

I Memlist används mallar för att kommunicera ut information till medlemmar och användare.

Det kan ske antingen genom utskick såsom:

 • Nyhetsbrev
 • Kallelse till årsmöte

Eller genom exempelvis en systemhändelse:

 • Glömt lösenord
 • Medlemsförnyelse
 • Ärendeuppdatering

Skapa en mall (SMS) #

För att skapa en SMS mall gör enligt följande:

 1. Klicka på menyn Mallar
 2. Klicka på knappen + Ny mall
 3. Fyll i ett namn för mallen
 4. Bocka i rutan SMS för att anpassa mallen efter ett SMS
 5. I FRÅN ID fältet fyller du en avsändare so kommer att stå i SMS:et. Maximalt 11 tecken kan användas
 6. I fältet för SMS medddelande skriver du in den text som ska förmedlas till mottagaren. Du kan använda dig av merge tags för att indivdualisera och anpassa en viss typ av information.
 7. Totalt Antal SMS som utskicket kommer att räknas (vid kostnadsberäkning) som kommer att stå här. 160 tecken är max för varje sms
 8. När du är nöjd med innehållet i smset klickar du på Spara knappen

Redigera en mall #

En mall kan med enkelhet redigeras genom följande:

 • Inne i Mallar så kan du redigera en mall genom att du klickar på Pennan

kopiera en mall #

En mall kan med enkelhet kopieras genom att klicka på de dubbla dokumenten

En ny fil med samma namn + “kopia” kommer att skapas

Radera en mall #

För att radera en mall så gör du detta genom att:

 1. Klicka på PAPPERSKORGEN brevid den fil som ska tas bort
 2. En bekräftelse ruta dyker upp där du kan behöver BEKRÄFTA eller AVBRYTA
 3. Om du bekräftar så kommer filen att tas bort och ytterligare ett bekräftelsemeddelande dyker upp
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-16