Inledning #

Om det finns en faktura skapad på en medlem så går det att skicka ett mail till medlemmen innehållande länk till fakturan. Detta förutsätter att fakturamallen är korrekt inställd och att medlemmen har en epostadress.

Inställning för e-post mall #

 • E-postmallen måste innehålla länken %INVOICE_PDF_LINK% för att det ska gå att skicka ut mailet till medlemmen. Detta kan exempelvis bäddas in i en knapp.
 • Det är även viktigt att Klicka på knappen UPPDATERA KLARTEXT FRÅN DESIGN. Detta är för att synka innehållet så att det även förs över till klartext så att mallen kan användas.

Utskick #

 1. Sök upp den medlem som det avser.
 2. Gå in på MEDLEMSEDITORN på medlemmen.
 3. Klicka på fliken FAKTUROR.
 4. Klicka på @ knappen.
 5. En popup ruta dyker upp där du väljer Faktura mallen med den innehållande länken %INVOICE_PDF_LINK%.
  1. Uppfyller faktura mallen kraven så läggs den till och knappen SKICKA E-POST blir upplyst.
  2. Uppfyller faktura mallen inte kraven så kommer ett felmeddelande att visas och det går inte att klicka på knappen SKICKA E-POST.
 6. Klicka på knappen SKICKA E-POST.
 7. Ett grönt bekräftelsemeddelande dyker upp och ett mail har nu gått iväg till medlemmen.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-06-13