Steg 1 i uppsättning av nytt företag – Nytt företag #

På sidan ”UNDERFÖRENINGAR” kan du skapa nya företag inom Uddevalla Näringsliv.

I nedan så finns det både video samt text manual på hur du ska gå tillväga för att skapa ett nytt företag.

Video #

 

Text manual #

 1. Se till att du står på moderföretaget, Uddevalla Närningsliv. Detta ser du i dropdown menyn i den övre kanten av sidan.
 2. Klicka på menyn i vänster, UNDERFÖRENINGAR.
 3. Klicka på Uddevalla Näringsliv AB ikonen.
  Genom att klicka på Uddevalla Näringsliv så kommer 2 knappar att bli tillgängliga, REDIGERA och SKAPA NY.
  Alternativ för föreningshierarkin
 4. Klicka på ”SKAPA NY”.
 5. Nu öppnas en popup som tillåter er att ange information om det nya företaget.
 6. Du måste ange NAMN samt FÖRENINGSNUMMER(företagsnummer) på företaget. Se avsnitt Numrering av förening för förslag på hur numrering ska sättas.
 7. När du kommer till botten av modulen finner du utöver SPARA knappen även 3 checkboxar.
  1. FÖRNYA MEDLEMSKAP TILL NÄSTA PERIOD – Tillåter att föreningen kan förnya medlemskap till en ny period. Denna är per default ibockad. Låt denna vara som den är.
  2. STATISTIK SKA RAPPORTERAS I MODERFÖRENINGEN – Bockar du i denna inkluderas statistiken från detta företag till toppföreningen (Uddevalla Näringsliv).
 8. När alla önskade uppgifter är ifyllda klickar du på SPARA knappen för att spara företaget.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-04-09