Inledning #

Ett utskick är till för att nå ut till olika delar av organisationen, allt ifrån medlemmar, administratörer till styrelsemedlemmar eller revisorer som finns i Memlist. Det kan tex handla om nyhetsbrev, kampanjer eller kallelse till diverse möten. Genom filtering går det att specificera den tilltänkta målgruppen.

Utskicket kan göras både genom Epost eller SMS.

Förkrav för att tjänsten ska fungera:

 • Giltig epost avsändare (ska finnas registrerad i Postmark och i Memlist).
 • SMS tjänst behöver vara aktiverat.
 • Giltig mall för respektive tjänst (SMS ska vara ibockat för SMS utskick och Epost för email utskick).

Utskick via Epost #

 1. Klicka på menyn Utskick.
 2. Klicka på knappen Nytt utskick.
 3. Ge utskicket ett namn (inget krav).
 4. Se till att Typ är satt till E-post.
 5. I dropdown menyn E-postmall väljer du den mall som du vill använda till utskicket. Observera att innehållet i mallen är det som kommer att kommuniceras it till mottagarna.
  1. Det går även att skapa en mall ifall det ännu inte finns någon skapad för utskicket. En mall skapas under menyn Mallar.
 6. Under Avsändarinformation och Från namn Så kan du skriva in en avsändare på maximalt 128 tecken.
 7. I Reply-to väljer du den mailadress som avsändaren kan svara till.
 8. I Från E-post väljer du den mailadress som du vill ska stå som avsändare.
  Observera att endast mailadresser som redan finns registrerade i Memlist kan användas här. Det är också viktigt att dessa mailadresser är verifierade i Postmark för att utskicket ska gå iväg. Är du osäker på ifall mailadressen är verifierad, kontakta Memlist Support.
 9. Skriv in en rubrik under Ämne. Detta är det som kommer att visas som rubrik på mailet hos mottagaren
 10. Klicka på MOTTAGARE för att göra en målgrupp till utskicket.
 11. En pop-up dyker upp med samma filteralternativ som AVANCERAD SÖK.
 12. Klicka på knappen SÖK för att få fram antalet som ingår i målgruppen. Siffran uppdateras i Antal mottagare.
 13. Klicka på VÄLJ knappen för att godkänna urvalet.
 14. Klicka på SPARA knappen för att spara utskicket.
 15. Du kan nu välja att göra det skarpa utskicket genom att klicka på pilen och bekräfta utskicket
  1. Du kan även göra ett testutskick till en egen angiven mailadress genom att klicka på provröret för att tex grannska hur det faktiskt kommer att se ut
  2. Skulle du vilja ändra något i utskicket så klickar du på pennan
  3. Vill du radera utskicket så klicka du på papperskorgen

Utskick via SMS #

 1. Klicka på menyn Utskick
 2. Klicka på knappen Nytt utskick
 3. Ge utskicket ett namn (inget krav)
 4. Se till att Typ är satt till SMS
 5. I fältet AvsändarID anger du det som ska stå från vem SMSet har skickat från
 6. I dropdown menyn SMS mall väljer du den mall som du vill använda till utskicket. Observera att innehållet i mallen är det som kommer att kommuniceras it till mottagarna
  1. Det går även att skapa en mall ifall det ännu inte finns någon skapad för utskicket. En mall skapas under menyn Mallar
 7. Finns det en sparad sökning/urval sedan tidigare så kan denna väljas i dropdown menyn. Detta val är obligatoriskt för att utskicket ska fungera
  1. I annat fall behövs det skapas en ny sökning med ett urval. Denna sökning kommer att ligga till grund för vilka personer som kommer att ingå som mottagare av utskicket
 8. Är allt korrekt ifyllt och valt ska det inte finnas några röda eller oranga varningstexter kvar. Det ska se ut som enligt nedan.
 9. Klicka på knappen Spara för att spara utskicket
 10. Ett grönt bekräftelse meddelande dyker upp och du hamnar i översikten för Utskick
  1. Du kan nu välja att göra det skarpa utskicket genom att klicka på pilen och bekräfta utskicket
  2. Du kan även göra ett testutskick till en egen angiven mailadress genom att klicka på pippetten för att tex grannska hur det faktiskt kommer att se ut
  3. Skulle du vilja ändra något i utskicket så klickar du på pennan
  4. Vill du radera utskicket så klicka du på papperskorgen

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-27