Innehållsförteckning

Inledning #

Den här guiden riktar sig mot Utskick via SMS. Förfarande är snarlikt E-post. Var dock uppmärksam när ni använder funktionen ”merge tags”, dvs kortord omsluten av %, så går det inte att uppskatta antal tecken eller antal SMS korrekt, då detta är beroende på variabelns längd i er databas. Där av är antalet tecken och SMS en uppskattning vid användning av kortord. Gör även en kontroll i den tilltänkta SMS mallen för att se hur många SMS som faktiskt kommer att skickas ifall gränsen för SMS budgeten håller på att nå gränsen. Det är också bra att stämma av så att samtliga mottagare har ett giltigt mobilnummer. Lägsta antal mottagare måste vara en för att det ska gå att skicka/göra ett testutskick.

 

Utskick via SMS #

 1. Klicka på menyn Utskick.
 2. Klicka på knappen Nytt utskick.
 3. Ge utskicket ett namn (inget krav).
 4. Se till att Typ är satt till SMS.
 5. I fältet AvsändarID anger du det som ska stå från vem SMSet har skickat från. Observera att fältet har ett begränsat antal tecken.
 6. I dropdown menyn SMS mall väljer du den mall som du vill använda till utskicket. Observera att innehållet i mallen är det som kommer att kommuniceras it till mottagarna.
  1. Det går även att skapa en mall ifall det ännu inte finns någon skapad för utskicket. En mall skapas under menyn Mallar.
 7. Finns det en sparad sökning/urval sedan tidigare så kan denna väljas i dropdown menyn. Detta val är obligatoriskt för att utskicket ska fungera.
  1. I annat fall behövs det skapas en ny sökning med ett urval. Denna sökning kommer att ligga till grund för vilka personer som kommer att ingå som mottagare av utskicket
 8. Är allt korrekt ifyllt och valt ska det inte finnas några röda eller oranga varningstexter kvar. Det ska se ut som enligt nedan.
 9. Klicka på knappen Spara för att spara utskicket
 10. Ett grönt bekräftelse meddelande dyker upp och du hamnar i översikten för Utskick
  1. Du kan nu välja att göra det skarpa utskicket genom att klicka på pilen och bekräfta utskicket
  2. Du kan även göra ett testutskick till en egen angiven mailadress genom att klicka på provröret för att tex grannska hur det faktiskt kommer att se ut.
  3. Skulle du vilja ändra något i utskicket så klickar du på pennan.
  4. Vill du radera utskicket så klicka du på papperskorgen.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-01-23