Inledning #

Rättelser innebär att man informerar skatteverket om att medlemmar har gått ur församlingen som de tidigare var registrerad i. Först måste man justera medlemmens status, t ex att medlemmen är avliden. Sedan måste man ange att man vill inkludera medlemmen i en rättelsefil.

Avslutad medlem #

När medlemmen vill gå ur församlingen så bör man ställa in att medlemmen är “AVSLUTAD“.
Deaktiverat status

 • I Medlemseditorn under “STATUS“: Klicka på “AVSLUTA MEDLEM“.
 • Avsluta medlemsmodalen öppnas och här ställer man in vilket datum som medlemmen ska avslutas.Välj datum för avslutande
 • Klicka på “AVSLUTA OMEDELBART” eller välj datumet i “AVSLUTA FR.O.M” och klicka på respektive knapp.
 • Gå sedan till dokumentationen för “Ta bort medlemmen från önskad period“.

När en medlem är Avslutad så innebär det följande:

 • Medlemmen kommer att synas under Avancerad sök om man anger “Avslutad” “JA“.
 • Medlemmen kommer ej att få utskick.
 • Medlemmen kommer inte att kunna komma med i intagsfiler.

Avliden medlem #

När en medlem har avlidit måste man ange att “MEDLEMMEN ÄR AVLIDEN“.

  1. I Medlemseditorn under “STATUS“: Klicka på “MEDLEMMEN ÄR AVLIDEN“.
  2. Gå sedan till dokumentationen för “Ta bort medlemmen från önskad period“.

När en medlem är Avliden så innebär det följande:

 • Medlemmen kommer att synas under Avancerad sök om man anger “Avslutad” “JA“.
 • Medlemmen kommer ej att få utskick.
 • Medlemmen kommer inte att kunna komma med i intagsfiler.

Ta bort medlemmen från önskad period #

 1. Gå till “MEDLEMMAR” eller sök direkt efter medlemmen på toppen av sidan.
 2. Klicka på medlemmen för att komma in i Medlemseditorn.
 3. Klicka på fliken “SAMFUND“.
 4. Välj “VÄNTAR PÅ RÄTTELSE” under “SKATTEVERKET STATUS.
 5. Välj året som medlemmen skall tas bort från under “SKV Period“.
 6. Fortsätt sedan till “Skapa rättelsefilen“.

Skapa rättelsefilen #

När man har angett att en medlem skall tas bort behöver det sedan genereras en rättelsefil som måste skickas till skatteverket.

 1. Gå till “SAMFUND” -> “RÄTTELSER“.
 2. Klicka på “+ SKAPA RÄTTELSEFIL“.
 3. Ifall det lyckades skapas en fil så kommer den att laddas ned automatiskt.
  1. När denna fil har skapats så kommer medlemmarnas “Skatteverket status” att ställas om till “Borttagen”.
 4. Skicka filen till skatteverket.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-01-12