Innehållsförteckning

För föreningar med period baserade medlemskap så behöver det skapas en nästkommande period framåt när den gamla håller på att ta slut. I annat fall så kommer det inte gå att skapa en ny medlemsartikel och därmed inte heller kunna förnya till en ny period. 

Skapa ny period #

 1. Klicka på menyn Perioder.
 2. Klicka på Knappen Ny period.
 3. Fyll i namn på perioden (Ex. 2025 ifall det är ett kalenderår)
 4. Ställ in längden för perioden under Från- och till-datum (Ex. 2025-01-01 — 2025-12-31)
 5. Ställ in året som perioden avser
 6. Ställ in året på den nästkommande perioden (Ex. 2026 baserat på att 2025 är den aktuella perioden).
 7. För vissa organisationer kan det finnas ett behov att ställa in att en medlem som registrerar sig under en viss period kommer tillhöra den period som man satt upp, medan vissa inte skall ingå i perioden (fast de registrerade sig under perioden).
  – Vid detta behov behöver “Medlem registrerad från” samt “Medlem registrerad till” sättas.
  – Ett exempel på detta kan vara att medlemsperioden är 2025-01-01 till 2025-01-01, men den perioden kan endast en medlem få som registrerar sig mellan 2020-11-01 och 2025-10-31. Medlemmar som registrerar sig utanför denna period kommer då tillhöra en annan medlemskapsperiod enligt de satta reglerna.
  – Denna uppsättning kan vara nytta vid brutet medlemskapsår eller som gåva av extra månader vid sen registering under året.
 8. Klicka på Spara knappen.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-01-16