Innehållsförteckning

För föreningar med period baserade medlemskap så behöver det skapas en nästkommande period framåt när den gamla håller på att ta slut. I annat fall så kommer det inte gå att skapa en ny medlemsartikel och därmed inte heller kunna förnya till en ny period. 

Skapa ny period #

  1. Klicka på menyn Perioder.
  2. Klicka på Knappen Ny period.
  3. Fyll i namn på perioden (Ex. 2024 ifall det är ett kalender år)
  4. Ställ in längden för perioden under Från- och till datum (Ex. 2024-01-01 — 2024-12-31)
  5. Ställ in året som perioden avser
  6. Ställ in året på den nästkommande perioden (Ex. 2025 baserat på att 2024 är den aktuella perioden).
  7. Klicka på Spara knappen.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-09-07