För att få ett medlemskap att fortsätta efter att den har löpt ut så behöver den kopplas samman med nästa medlemskap. Beroende på ifall det är löpande (365 dagar) eller  periodbaserat (ex. kalenderår jan-dec) så är förutsättningar och inställningar annorlunda.

Du kan se vilken inställning som gäller för just din förening, har du en sidomeny innehållande årtal brevid Föreningens namn så har du periodbaserat medlemskap, i annat fall så saknas denna sidomeny.

Periodbaserad          Löpande

Skapa nästa medlemskapsartikel – Löpande #

Efter att medlemsartikel är skapad (se Skapa medlemsartikel) så ska denna kopplas ihop för att förstå vad som ska hända när 365 dagar har löpt ut. I det här fallet så kopplas den ihop med sig själv då produkten ska att fortsätta at löpa 365 dagar när den har förnyats.

 1. Klicka på menyn Butik.
 2. Klicka på redigera knapp för den medlemsartikel som du vill redigera.
 3. Scrolla tills du kommer till sektionen Nästa period för förnyelse.
 4. Välj Löpande i dropdown menyn.
 5. Klicka på Spara artikel knappen.

Skapa nästa medlemskapsartikel – Periodbaserat #

Efter att medlemsartikel är skapad (se Skapa medlemsartikel) så ska denna kopplas ihop med nästkommande medlemsartikel då varje artikel här är definerad till en specifik period.

För att skapa nästa artikel gör enligt följande:

 1. Klicka på menyn Butik.
 2. Klicka på redigera knappen den medlemsartikel som du vill skapa en ny period för:
 3. Scrolla ner till Nästa period för förnyelse.
 4. Välj nästkommande period (ex. gäller medlemskapsartikeln för 2022 så ska det sättas 2023 här).
 5. I fältet Skapa för nästa period så skriver du in det namn som du vill ha på den nya perioden ex. “Medlemskap 1 kr 2023”.
 6. Klicka därefter på den gröna knappen Kopiera till nästa period. Ett meddelande i grönt dyker nu upp i högra hörnet som bekräftar att den nya medlemsartikeln har skapats.
 7. Uppdatera sidan genom att trycka F5.
 8. Välj samma medlemsartikel som du editerade tidigare (2022).
 9. Scrolla ner till Nästa periodmedlemskap (för förnyelse).
 10. Välj den nya medlemsartikeln som du skapade (“Medlem 1 kr 2023”) i listan.
 11. Klicka på den blåa knappen Spara artikel.

  OBS! Ifall denna artikel ej längre ska vara synlig och valbar vid en registrering (ex. om perioden har löpt ut) så behöver medlemskapsartikeln inaktiveras. Detta gör du genom att redigera medlemsartikeln och bocka ur Aktiv.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-12-14