Steg 2 i uppsättning av nytt företag – Medlemskap #

I nedan så finns det både video samt text manual på hur du ska gå tillväga för att skapa ett medlemskap.

Video #

 

Skapa medlemskapet #

 1. Klicka på menyn Butik.
 2. Klicka på knappen Ny artikel.
 3. Skriv in ett namn som du vill döpa artikeln till under Artikelnamn, exempelvis ”medlemskap”.
 4. Du kan under Beskrivning lägga till en text för att beskriva artikeln.
 5. Prioritet används i dagsläget inte och kan därför skippas.
 6. Har du någon bild som du vill koppla samman med produkten så går det bra att ladda upp detta under Bild på artikel.
 7. Valuta sätts i SEK/EUR/USD.
 8. Under Prissättning skriver du in priset för medlemskapet, ert fall ”0” (noll).
 9. Hoppa över resten av de kommande fälten tills du kommer till sektionen SYNLIGHET.

 

I  de efterföljande sektionerna ska följande delar fyllas i/bockas i:

 1. SYNLIGHET – Aktiv ska vara ibockad. Detta för att medlemskapet ska kunna erbjudas när en ny anställd/kontaktperson ska registrera sig till företaget.
 2. ÄR FÖRVALT NYA MEDLEMMAR – Ska bockas i. Detta gör att medlemmen blir tilldela detta medlemskap utan att behöva göra ett aktivt val.
 3. PERIODTYP FÖR MEDLEMSKAP – Bocka i Medlemskap gäller i antal dagar.
 4. ANTAL DAGAR – Ange 36000. Du kan ange ett högre eller lägre värde men tanken med värdet är att kontaktpersonen inte ska behöva få en förnyelse.
 5. NÄSTA PERIOD FÖR FÖRNYELSE – Välj Löpande”i dropdown menyn.
 6. Klicka på SPARA knappen för att spara medlemskapet.

 

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-04-09