För att kunna registrera sig till en förening så krävs det ett medlemskap. Det kan antingen vara gratis eller kosta pengar. Registrera en eller flera medlemmar i samma process (familjemedlemskap).

Skapa en ny medlemsartikel #

Vi delar upp medlemsartikeln i två delar, den allmänna informationen och Medlemsinställningar.

Allmän information #

 1. Klicka på menyn Butik.
 2. Klicka på knappen Ny artikel.
 3. Skriv in ett namn som du vill döpa artikeln till under Artikelnamn.
 4. Du kan under Beskrivning lägga till en text för att beskriva artikeln.
 5. Prioritet används i dagsläget inte och kan därför skippas.
 6. Har du någon bild som du vill koppla samman med produkten så går det bra att ladda upp detta under Bild på artikel.
 7. Valuta sätts i SEK/EUR/USD.
 8. Under Prissättning skriver du in priset för medlemskapet. I de fall där medlemskapet är gratis skriver du in ”0” (noll).
 9. Under Moms så kan du välja momssats i de fall där det tillkommer moms. Momsen kommer att inkluderas i det belopp du sätter i föregående punkt.
 10. Kostnadsställe ifall betalning ska märkas upp för vem/vilken avdelning som ska tillgodoräkna sig betalningar för medlemskapet. Kan lämnas blank.
 11. Projekt kan lämnas blank.
 12. Lägsta ålder. Denna förekommer längre ner och kan därför lämnas blank.
 13. Taggar kan lämnas blank.

 

 

Medlemsinställningar #

 1. Skicka Epost vid köp kan lämnas blank. Det finns inställningar under menyn System för att styra bekräftelser om detta önskas.
 2. Medlemstyp kan lämnas blank.
 3. Under Lägsta tillåtna ålder och Högst tillåtna ålder kan du styra för vilka som detta medlemskap ska vara synligt. Genom att sätta en ålder här kommer medlemskapet antingen att visas eller inte visas beroende på registratorns ålder.
 4. Aktiv innebär att medlemsartikeln kommer att visas vid en nyregistering eller förnyelse om denna ruta är ibockad.
 5. Är medlemsavgift definerar att medlemsartikeln är ett medlemskap. När du bockar i denna så får du upp underalternativ.
  Är familjemedlemskapsavgift = Ska markeras ifall det ska vara möjligt att kunna registrera flera medlemmar som har samhörighet med en medlem samtidigt.
  Är förvald för nya medlemmar = Markeras denna så kommer medlemskapsartikeln alltid att väljas per automatik för nya medlemmar vid en registering
 6. Medlemskapet…”Här väljer du för hur lång tid som medlemsartikeln gäller. Du kan välja allt mellan antal dagar, fasta kalenderår till eget definerat datum intervall.
 7. Här kopplar du samman medlemsartikeln med den nästkommande artikel.
 8. Nästa period för förnyelse innebär vilken nästa period är efter att detta medlemskap har löpt ut. Allt som oftast är det nästkommande år.
 9. Klicka på Spara artikel knappen för att spara medlemsartikeln.

 

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-03-24