Inledning #

I memlist så är nyckeln till användarrättigheter, grupphantering. Detta innebär att man skapar en grupp med de rättigheter som man önskar att denna grupp skall ha.

Detta kan t.ex. vara ett man har en grupp för personer som ska administrera medlemmar, en annan grupp för de som ska skicka ut nyhetsbrev via mejl och SMS. Alternativt en grupp för personer som ska kunna hantera båda delarna.

Generellt finns det en grupp med huvudadministratörer i varje förening, dessa kan komma alla funktioner, samt kan skapa grupper och sätta rättigheter åt andra administratörer.

Skapa grupp och sätt rättigheter #

 1. Öppna sektionen ANVÄNDARE i memlist vänstermeny.
 2. Klicka på fliken GRUPPER.
 3. Klicka på knappen i högermarginalen vid namn SKAPA GRUPP.
 4. Ett fönster öppnas där du behöver skapa gruppen. Detta gör du genom att namnge gruppen och sedan klicka spara. Fönstret stängs.
 5. Gruppen skapas nu i en tabell, där du behöver klicka på ikonen redigera som finns på samma rad. Ett fönster öppnas.
 6. Här möts du av ett fönster med flera flikar, FÖRENINGAR, SIDOR och RÄTTIGHETER.
 7. I fliken FÖRENINGAR väljer du vilka föreningar som gruppen skall ha tillgång till, det kan vara en eller flera.
 8. I fliken SIDOR tilldelas vilka sidor/moduler som användare i gruppen kommer ha tillgång till i respektive förening som valdes i föreningsfliken.
 9. I fliken RÄTTIGHETER kan man detaljstyra vilka rättigheter gruppen har i specifika sektioner som Medlemmar, Användare och Evenemang. Exempelvis ifall man ska kunna tilldela andra användare dessa rättigheter eller ifall dem endast ska få access till att kunna utföra ändringar eller helt och hållet sakna rättighet att ändra specifika fält.
  1. LÄS – Administratören har tillgång att kunna ändra de fält som är ibockade.
  2. ADMIN – Administratören har utöver tillgång att kunna ändra de fält som är ibockade även möjlighet att dela denna rättighet med andra administratörer.
  3. TOMT (ingen av checkboxarna ibockade) – Administratören saknar rättighet att ändra innehållet för det angivna fältet.
 10. Klicka på knappen SPARA, för att spara de inställningar som gjorts för gruppen.

Skapa användare (administratör) #

Följ manual Användare för att skapa en användare .

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-03-12