Innehållsförteckning

Inledning #

Det generella är att en medlem ska skapa sig själv när denne registrerar sig i systemet.

Under vissa omständigheter så kan en manuell registrering komma att behövas, exempelvis om man har samlat in medlemmar via formulär som inte är knutna till Memlist systemet.

Skapa/Registrera en medlem #

Det går att skapa en medlem från MEDLEMMAR menyn. I de tidigare versionerna av Memlist så gjordes detta antingen genom att att gå till SNABBSÖK eller AVANCERAD SÖK.

 1. Klicka på knappen SKAPA MEDLEM.
 2. Välj period och förening som du vill skapa medlemmen på.
 3. Fyll i de personuppgifter som finns om medlemmen.
 4. Klicka på SKAPA knappen för att spara.
 5. Ifall profilen lyckas skapas så dyker det nu upp flera flikar på vänster sida. Nedan är de flikar som bör prioriteras. Uppgifterna sparas automatiskt
  1. KONTAKT INFORMATION – Adressuppgifter om medlemmen.
  2. STATUS – Ifall Autoförnyelse används så bockas detta i på medlemmen här.
  3. MEDLEMSKAP – Här ställer du in medlemskapet som medlemmen ska ha samt ifall det är betalt eller ej. Viktigt att denna ställs in.
  4. FAMILJ – Koppla samman medlemmen med en befintlig medlem. Observera att båda måste ha FAMILJEMEDLEMSKAPSARTIKEL för att det ska fungera.
  5. VÅRDNADSHAVARE – Om medlemmen är en mindreårig så bör denna användas. Fyll i uppgifterna om vårdnadshavaren.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-01-16