Innehållsförteckning

Inledning #

På sidan ”MEDLEMMAR” och tabben ”RENSA MEDLEMMAR” kan man ta bort medlemmar som legat inaktivt i registret. Det är viktigt att man rensar bort medlemmar för att underlätta hantering av register i enlighet med GDPR.

Rensa medlemmar #

I tabellen listas medlemmar som inte har förnyat sina medlemskap inom ett givet antal dagar. Antalet dagar bestäms i valet ”ANTAL DAGAR TILL BORTTAGNING”.

Ta bort dessa medlemmar genom att antingen klicka på ”RADERA SAMTLIGA” – vilket kommer ta bort alla i tabellen – eller välj ett antal medlemmar i tabellen och klicka sedan på ”RADERA VALDA”.

Efter att man godkänt bekräftelse kommer medlemmarna att tas bort permanent från registret. Backupfiler kommer att ligga kvar i 30 dagar och kan återställa medlemsdata mot en kostnad genom att kontakta supporten.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-16