Inledning #

Här ställer du in de kriterier som ska gälla för föreningen vid registrering såsom om förslag på förening ska ges (vid undeföreningar), tillåta vårdnashavare och familjeregistrering eller Vilka regioner som ska associeras med föreningen.

Språk #

 • SVENSKA – Fyller ingen aktiv funktion i dagsläget.
 • ENGELSKA – Fyller ingen aktiv funktion i dagsläget.

Registreringsregler #

Observera att nedanstående inställningar gäller per föreningen. En toppförening ska ställas in annorlunda jämfört med en underförening.

 • OMRÅDESTILLDELA RELEVANT FÖRENING – Med denna markerad så kommer föreningen att föreslå en underförening baserat på postnummer. Det kräver dock att underföreningen har korrekta inställningar under OMRÅDESFÖRELNING.
 • FLERSTEGSREGISTRERINGSFUNKTION – Istället för att föreslå en förening så väljer man manuellt vilken region/förening som man vill ansluta sig till med detta val aktiverat.
 • MEDLEMMAR KAN ENDAST REGISTRERA SIG I DENNA FÖRENING – Med denna inställning kommer inget förslag att ges utan medlemmen kommer endast kunna registrera sig i denna förening.
 • ANVÄND FÖRINSTÄLLD MEDLEMSARTIKEL (checkbox) – Med denna ibockad så kommer Memlist att använda en medlemsartikel som har förinställd ibockad. Observera att det är fler funktioner som behöver aktiveras för att kunna använda en förinställd artikel, se manual Använd förvald medlemskapsartikel.

Vårdnadshavare och familjemedlemmar #

 • MAX ÅLDER PÅ KRAV PÅ VÅRDNADSHAVARE – Här fyller du i åldern på upp till hur gammal medlemmen ska vara för att vårdnadshavare också behöver registreras. Observera att steget vårdnadshavare måste finnas tillagd i Registreringswizard för att detta ska fungera.
 • TILLÅT FAMILJEREGISTRERING (checkbox) – Tillåter att man kan registrera fler medlemmar på ett medlemskap. Observera att steget Familjeregistrering
 • måste finnas tillagd i Registreringswizard för att detta ska fungera.
 • SKAPA ÄKTA MEDLEMMAR AV VÅRDNADSHAVARE (checkbox) – Med denna ibockad så blir alla som registrerar sig som vårdnadshavare även medlemmar.
 • KONVERTERA ALLA VÅRDNADSHAVARE TILL PERSONER (knapp) –
 • KONVERTERA ALLA VÅRDNADSHAVARE TILL MEDLEMMAR (knapp) –

Valbar vid medlemsregistrering #

 • VISAS SOM VAL VID REGISTRERING (checkbox) – Föreningen kommer att visas vid en registrering.
 • PERSON MÅSTE VARA MINST ÅLDER (checkbox) – Ålderskrav med lägst ålder för att kunna gå med.
 • PERSON MÅSTE VARA HÖGST ÅLDER (checkbox) – Ålderskrav med en max ålder på den som vill gå med.

Skapa medlemskap #

 • SKAPA MEDLEMSKAP I DENNA FÖRENING IFALL VALD (checkbox) – Med denna ibockad så tillåter Memlist att ett medlemskap får skapas i föreningen. Ett exempel på när detta inte skulle vara relevant är ifall det finns i en trädstruktur där distrikt eller region finns synliga men ej ska gå att bli medlem i.

Flerstegsregistreringsfunktionen #

 • VISAS ENDAST IFALL REGION/MODERFÖRENINGEN HAR VALTS VID REGISTRERING – Kräver att föreningen som står ovanför denna förening (ex. moderförening eller en regionsförening) är vald för att denna förening ska bli synlig vid en registrering.
 • DETTA ÄR EN REGIONSFÖRENING – Markerar att föreningen är en regionsförening. Observera att FLERSTEGSMEDLEMSKAPSFUNKTIONEN måste vara vald för att detta ska fungera.

Områdesfördelning #

Här väljer du de regioner/län och städer som ska vara associerade med föreningen. Baserat på vilka områden och hur fint avgränsat det är så kommer postnummer inom denna selektering att resultera i ett förslag på en förening inom det geografiska område. Detta förutsätter att OMRÅDESTILLDELA RELEVANT FÖRENING är valt.

Den här inställningen går även att ställa in från FÖRENINGSVÄLJARE -V2 enligt guiden för Registreringsförmulär (Registreringswizard).

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-11-10