Innehållsförteckning

Inledning #

I memlist finns det möjlighet att ställa in i vilken period en viss person skall registreras, beroende på mellan vilka två datum en person registrerar sig i systemet.

Detta system möjliggör att man kan sätta stoppdatum för registreringar, för en viss period. Samt att om man registrerar sig efter detta stoppdatum, blir man registrerad i en annan period. T.ex. en i framtiden.

Sätt periodsinställningar #

  1. Öppna sektionen PERIODER i memlist vänstermeny.
  2. Klicka på fliken AKTIVA PERIODER.
  3. Klicka på valfri period som ni önskar sätta intagningsdatum för.
  4. Väl inne på redigeringssidan för den valda perioden möts du av flertalet datumfält, där fälten “Medlem registrerad från” och “Medlem registrerad till” beslutar inom vilket datum intervall som bestämmer vilken period man registreras inom.
  5. Fälten “Från datum” och “Till datum” är datumintervallet för den valda perioden.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-09