Innehållsförteckning

Inledning #

Ett skapat evenemang kan redigeras närsomhelst. Observera att ändringar som görs visas mot potentiella deltagare direkt såsom stänga ner det tidigare eller ändra annan information.

Redigera evenemang

  1. Klicka på pennan bredvid det evenemang som du vill regdigera.
  2. Se manual Skapa evenemang ifall du känner dig osäker på vad de olika fälten gör.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-12-01