Redigera mallar #

Mallar används för att bestämma hur ett visst meddelande skall se ut och även skrivas. Mallar används också i flera automatiska aspekter i memlist samt även för utskick av nyhetsbrev. T.ex. e-postutskick för glömt lösenord, välkomstmeddelanden, förnyelsemeddelande osv. Vilka mallar som utför en viss aktion, ställs in i System-inställningar.

Denna guide går igenom hur man redigerar en E-post-mall.

Skapa mall #

För att skapa en E-postmall rekommenderar vi er läsa denna guide.

Redigera en skapad mall #

1. Hur man lägger till text
https://www.youtube.com/watch?v=b2YwlAFqiy8

2. Hur man skapar en kolumn
https://www.youtube.com/watch?v=LCtD6t0L8zs

3. Hur man lägger till en knapp
https://www.youtube.com/watch?v=oXp9TM4yI3c

4. Hur man lägger till en bild
https://www.youtube.com/watch?v=PCRj95qmjYI

Extrafunktioner #

Mergetag är olika taggar som kan läggas till i en mall, som hämtar upp data ifrån databasen. Detta kan t.ex. vara ett namn, adress eller kontaktinformation. Läs gärtna mer om denna funktion under denna guide.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-11-21