Innehållsförteckning

Inledning #

Detta avsnitt går igenom hur du radera en medlem i Memlist. Observera att en raderad medlem kommer att leda till att uppgifterna inte finns kvar och går därmed ej att återskapa utan att registrera in uppgifterna på nytt till skillnad från när man INAKTIVERAR en medlem.

Radera medlem #

  1. Sök upp medlemmen (ex. SNABBSÖK)
  2. Klicka på medlemmen för att komma in medlemsprofilen (MEMBER EDIT)
  3. Klicka på fliken ALTERNATIV
  4. Klicka på knappen RADERA
  5. En popup med varningstext dyker upp där du ombedes att antingen BEKRÄFTA eller AVBRYTA raderingen
    1. Genom att AVBRYTA så stängs popupen och du återgår till medlemsprofilen
  6. Efter att du har BEKRÄTAT raderingen så tas medlemmen bort och medlemsprofilen rensas från data
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-26