Innehållsförteckning

Inledning #

Här kan du fylla i och ställa in de uppgifter som är relevanta för den valda föreningen. Vissa av flikarna visas inte när du befinner dig i en underförening. Den information som fylls i här kan användas av de mallar som har merg tags* kopplade mot föreningen.

 • FÖRENINGSID – Unikt ID för föreningen som sätts av systemet när föreningen skapas. Kan användas för att länka ihop föreningar i en trädstruktur.
 • NAMN – Namn på föreningen.
 • KORTNAMN – Alternativt namn på föreningen som kan vara kortare.
 • SMS-ID – Det namn som ska visas vid ett SMS utskick.
 • LADDA UPP LOGOTYP – Ladda upp en logotyp i ett bildformat för föreningen.
 • FÖRENINGSNUMMER – Ett nummer som du själv kan sätta för att definera föreningen. Kan användas vid import och för att bygga trädstruktur om föreningen har underföreningar
 • TYP – En dropdown meny där det går att välja hur föreningen ska defineras. Inställningen fyller dock ingen praktiskt funktion.
 • ORG.NUMMER – Föreningens organisationsnummer.
 • MOMSNUMMER – Föreningens momsnummer om detta finns.
 • MEDLEMSLÖPNUMMER – Definera från vilket medlemsnummer i en nummerserie som en ny medlem ska få vid registrering eller import utan fördefinerade medlemsnummer.
 • MODERFÖRENINGSID – ID numret på den förening som ligger över denna i hierarkin. En moderförening saknar detta.
 • GATUADRESS – Föreningen adress
 • C/O – Avvikande adress
 • POSTNUMMER – Postnummer till föreningens adress
 • POSTORT – Föreningens postort
 • REGION – Region kan anges i dropdown
 • KOMMUN – Kommun kan anges i dropdown
 • E-POST (EJ OFFENTLIG) – Epost som inte visas offentligt eller hämtas från merge tags. Är tänkt att användas internt inom organisationen.
 • TELEFON (EJ OFFENTLIG) – Telefonummer som inte visas offentligt eller hämtas från merge tags. Är tänkt att användas internt inom organisationen.
 • KONTAKT NAMN – Namn till en ansvarig person i föreningen.
 • KONTAKT E-POST – E-post till en ansvarig person i föreningen.
 • KONTAKT TELEFON – Telefonnummer till en ansvarig person i föreningen.
 • HEMSIDA – Föreningens hemsida (www.).

Fakturaadress

 • C/O –  Avvikande fakturaadress
 • ADRESS – Fakturaadress om annan än ordinarie adress.
 • POSTKOD – Fakturapostnummer om annan än ordinarie postnummer.
 • POSTORT – Fakturapostort om annan än ordinarie postort.
 • LAND – Faktura land.
 • E-POST –  Fakturaepost om annan än ordinarie epost.

Checkboxar

 • INKLUDERA I MUCF BERÄKNINGARNA – Genom att checka i denna så inkluderas statistik från föreningen till MUCF beräkningen (Endast för ungdomsföreningar).
 • FÖRNYA MEDLEMSKAP TILL NÄSTA PERIOD – Tillåter att föreningen har ett medlemskap som kan förnyas.
 • STATISTIK SKA INKLUDERAS TILL MODERFÖRENINGEN – Statistiken från föreningen räknas med i föreningen som ligger ovanför i hierarkin. För en Organisation där det finns en toppförening och underliggande föreningar så kommer varje underliggande förenings statistik att räknas in i dashboarden för toppföreningen om detta är inställt.

Övrigt

 • ANTECKNINGAR – Noteringar eller annan väsentligt information om föreningen.
 • IBAN – Förenings IBAN nummer vid utlandsbetalningar. Detta kan även fyllas i under fliken BANK. 
 • ÖNSKEMÅL – Om det finns något önskemål i föreningen som är bra för att administratörerna att känna till.
 • ANTAL RÖSTER – Definering av antalet röster som föreningen skulle ha vid en röstning.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-04-26