Innehållsförteckning

MUCF rapport #

Den här guiden vänder sig till föreningar som har ungdomverksamhet och som får bidrag från myndigheten.

 1. Klicka på menyn MUCF
  1. Nu hamnar du i steg 1. Länken på första sidan är länken till den sida där ansökan kan ske 2. Klicka på Knappen Nästa steg
 3. Klistra in uppgifterna (markera, sedan Ctrl + C för att kopiera och Ctrl + V för att klistra in) från denna sidan in i ansökan (länken från steg 1) . Se till att uppgifterna är korrekta
  1. Är det några uppgifter som inte är korrekta så kan dessa redigeras från Inställningar i Memlist
  2. Kontrollera även att uppgifter och stastistik om styrelsen är korrekt 4. Klicka på Knappen Nästa steg
 5. Kopiera uppgifterna från steg 3 in i ansökan (länken från s.1)
  1. Genera excel filen genom klicka på knappen Generera fil som även den ska bifogas till ansökan
  2. Kontrollera även att uppgifter och stastistik om medlemmarna är korrekta 6. I steg 4 ska motsvarande uppgifter in på s.5-6 i själva ansökan
  1. Kontrollera även att uppgifterna som lämnas i ansökan är korrekta 7. Klicka på Knappen Nästa steg
 8. Nu har du kommit till slutet av MUCF guiden
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-07-28