Innehållsförteckning

Inledning #

Detta kapitel handlar om menyvalet “MEDLEMMAR” och tabben “MEDLEMMAR“. Här kan man enkelt skapa nya medlemmar och lista skapade medlemmar.
Medlemmar

Skapa ny medlem #

Genom att klicka på knappen “SKAPA MEDLEM” öppnas Medlemseditorn. Denna medlemseditor är central för systemet och låter administratörer redigera alla fälten för medlemmen.

Medlemseditorn

För att kunna skapa medlemmen så krävs det att alla MEDLEMSKRAV uppfylls. Dessa krav finns alltid under “PERSONUPPGIFTER” och kommer lysa rött ifall ett krav inte har uppfyllts när man skapar medlemmen.

Efter att man har fyllt i de uppgifter som behövts och klickat på “SPARA” så kommer medlemmen att ha skapats.

När medlemmen har skapats kommer flera sektioner att låsas upp i vänsterspalten. Innan medlemmen har skapats så tillåts det inte att man öppnar övriga sektioner förutom “PERSONUPPGIFTER” och “KONTAKTINFORMATION“.

Medlemslista #

Denna tabell listar medlemmar som finns i systemet och är förinställt på de senaste skapade medlemmarna. Oavsett ifall det har skapats av administratörer eller genom registrering av medlemmen själv så syns de ordnade i denna tabell.

Genom att ange andra datumintervall så kommer tabellen att visa det urval som har valt med angivna värden.

SKAPAD FRÅN” kommer att visa alla medlemmar skapade FRÅN OCH MED angivet datum.

“SKAPAD TILL” kommer att visa alla medlemmar skapade TILL OCH MED angivet datum.

Bara genom att välja ett giltigt datum i dessa fält kommer tabellen att uppdateras.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-16