Innehållsförteckning

Vad är ett Medlemskap? #

Även kallat ”Föreningstillhörighet”, ”Periodtillhörighet”.

Ett medlemskap är i teknisk bemärkelse denna sammansättning:

  • Medlem. Medlemsposten som finns i databasen.
  • Förening. Riksförbund, kår eller underförening.
  • Period. Ett kalenderår, eller dolt ifall Löpande.
  • Giltighetstid. Ett från och till datum.
  • Butiksartikel. Ställs in i Butiken.
  • Betalstatus. Ja eller Nej.

Alla dessa begrepp skapar tillsammans ett medlemskap.

Alltså, ett Medlemskap är vad en Medlem har för tillhörighet mot Förening och för vilken Period. Det finns även information hur vida medlemskapet är betalat eller ej, vilken butiksartikel som medlemskapet är kopplat mot, vilken giltighetstid Medlemskapet gäller.

I en Löpande uppsättning så kan man bortse från Period, då giltigheten är kopplad mot giltighetstiden helt och hållet.

För Kalenderårsuppsättning bestäms medlemskapet oftast genom Perioden och giltighetstiden reflekterar vilka datum som perioden har inställt. Exempel: Ifall ett medlemskap gäller för Period 2023 så kommer giltighetstiden per automatik att vara satt till 2023-01-01 – 2023-12-31.

Betalat Medlemskap

Även ifall ett medlemskap är betalat eller ej, så är det rent tekniskt ett medlemskap i databasen. Ifall man vill få fram alla Betalande medlemmar behöver man alltså bestämma att man är specifikt intresserad av ”Betalstatus” ”Betalad” när man söker i databasen.

Utgående Medlemskap

Även ifall medlemmen inte är medlem idag, så finns det medlemskap på medlemmen. Det kan röra sig om att det finns historiska medlemskap på medlemmen för tidigare perioder. Dessa historiska medlemskap, t ex från föregående period, är intressanta att ha kvar då man gärna vill förnya medlemmen till nuvarande period.

Butiksartikel

I vissa avsnitt refereras en butiksartikel till medlemskap. Detta är för att butiksartikeln avgör vilken period som medlemskapet kommer skapas till. Butiksartikeln bestämmer även vilken kostnad medlemskapet ska ha.

Butiksartikeln bestämmer även hur medlemskapet skall förnyas. Man vill oftast att ett 2022 medlemskap skall förnyas till 2023.

För att kunna erbjuda en så bred lösning som möjligt som kan skräddarsys för just er verksamhet behövs denna aspekt av systemet ha en något mera komplicerat upplägg. Detta är dock något som inte kräver att man administrerar mer än någon gång per år.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-24