Inledning #

Under MEDLEMSHÄNDELSER så kan du ser de förändringar som har skett på vilken medlem samt vem det är som har ändrat uppgiften.

Tabellen #

MEDLEMSHÄNDELSER består av en tabell med 5 rubriker

 • TIDPUNKT – Tiden för när logginingen ägde rum
 • NAMN – Namnet på medlemmen som loggningen avser
 • TYP – Specificerar vad som har gjorts på medlemmen, ex. edit_member innebär att medlemsdatan har redigerats
 • ROLL – Vem som har uppdaterat medlemmen, antingen Admin eller Medlem
 • UTFÖRD AV – Vem som har utför händelsen som resulterar i loggining. En administratör benämns med ett A +IDnummer medan en medlem benämns med M+IDnummer

Se detaljer för ändringar som har skett på medlemmen #

 1. Klicka på Pennan längst ut på höger sida i tabellen
 2. Du kommer att få upp en popup med följande information om ändringen:
  1. TIDPUNKT – Tidpunkten för förändringen
  2. TYP
  3. UTFÖRD AV
  4. GRUPP
  5. Tabell med med följande rubriker:
   1. FÄLT – Vilket fält som det avser
   2. GAMMALT VÄRDE -Det ursprungliga värdet innan ändringen
   3. NYTT VÄRDE – Det nya värdet efter uppdateringen
    De fält som ej har uppdaterats har inget nytt värde
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-16