Innehållsförteckning

Vad är en Medlem? #

Även kallad Medlemspost, Medlemsrad.

En medlem är en individ som finns skapad i databasen som tillhör en eller flera föreningar i systemet. För att en medlem skall kunna vara sökbar krävs det att minst ett medlemskap skall finnas kopplad till medlemmen.

En medlem har oftast ett medlemsnummer, förnamn, efternamn, e-post, telefon, personnummer, adress, faktura adress, status.

Det finns även datumstämplar på medlemmen i form av:

  • När medlemmen först registrerades/skapades.
  • När medlemmen avslutades/avled.

En medlem kan göras uppslag mot SPAR (ifall detta är aktiverat för er instans).

En medlem kan vara huvudmedlem eller icke-huvudmedlem.

En medlem kan ha kopplingar mot vårdnadshavare och/eller familjemedlemmar.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-24