Innehållsförteckning

Inledning #

Här finner du länkar som tar dig till olika sidor som är associerade med föreningen. Vissa av flikarna visas inte när du befinner dig i en underförening.

Länkar #

  • REGISTRERINGSSIDA FÖR MEDLEMMAR – Registereringssidan för nya medlemmar (Ställs in i Registreringswizard).
  • LOGINSIDA FÖR MEDLEMMAR – Inloggingssidan för medlemmar.
  • LOGINSIDA FÖR ANVÄNDARE – Inloggingssidan för administratörer.
  • PUBLIK EVENEMANGSLISTA – En sida där samtliga aktiva evenemang på föreningen presenteras där man även kan registrera sig.
  • LOGINSIDA MEDLEMMAR SAMTLIGA ORG. – Inloggingssidan för medlemmar.

Inställningar #

  • URL SOM MEDLEMMAR SKA SKICKAS TILL EFTER REGISTRERING – Tar medlemmen vidare till en ny sida när registreringen är klar.
  • URL SOM MEDLEMMAR SKA SKICKAS TILL EFTER FÖRNYELSE Tar medlemmen vidare till en ny sida när förnyelsen är klar.
  • LOGIN URL VID REGISTRERING

För att spara de ändringar som har gjorts under INSTÄLLNINGAR, tryck på SPARA knappen.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-11-10