Innehållsförteckning

Vad är LADOK? #

Även kallat Studentregister, Utbildningskopplingar, Kurser. Urprungsakronym Lokalt ADB-baserat DOKumentationssystem.

Varje universitet för register över studerande och avklarade kurser/program för respektive student. Detta register är en databas som kan exportera filer i form av CSV format.

CSV formatet innehåller information om studenter och deras utbildningar. Individuella lärosäten brukar infoga egen data i dessa CSV filer för att kunna koppla ihop studenterna med data mot andra system.

Memlist är ett av de system som stödjer LADOK och de olika körningar som är intressanta för lärosäten och kårer att sammankoppla med medlemsdata.

LADOK i Memlist innebär att man laddar upp en CSV fil som har personliga identifierare för studenter som sparas undan i Memlist.

Det finns 2 separata tillfällen som LADOK datat hanteras:

  • Precis efter att LADOK filen har laddats upp: Nu kontrolleras alla rader i LADOK mot redan registrerade medlemmar i Memlist. Hittar man en post så läggs Utbildningar och Kurser till på Medlemmen direkt.
  • Efter att Medlem har registrerats/Skapats: I detta läge kontrollerar man Medlemmen mot tidigare LADOKfiler som laddats upp och skapar i så fall Utbildningar och Kurser från dessa tidigare körningar.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-24