Innehållsförteckning

LADOK-status #

Är ett värde som informerar en viss medlems nuvarande koppling till den LADOK-databas som finns i systemet. Detta värde kan man se genom en avancerad sökning i memlist.

Genomföra en sökning #

  1. Bege er till sektionen AVANCERAD SÖK i medlemssystemet.
  2. Klicka på SÖK
  3. Se till att taggen LADOK STATUS status finns tillagd i kolumnen ovanför resultatet.
  4. Följande värden kan visas
    P: Väntar, ej kollad (pending)
    Y: Koppling finns
    N: Koppling finns ej

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-11-15