Innehållsförteckning

Inledning #

Organisationer kan ladda in sin logotyp i systemet för att visas på flertalet olika sektioner i systemet, t.ex. fakturor eller e-postmeddelanden som skickas via mallar.

Uppladdning #

  1. Öppna sektionen INSTÄLLNINGARi memlist vänstermeny.
  2. Klicka på fliken OFFENTLIGT.
  3. Klicka på knappen LADDA UPP LOGOTYP.
    1. För fakturor så behöver logotypen ha en rektangulär form
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-09