Inledning #

Memlist har stöd till att kunna bokföra och föra över betalningsuppgifter till bokföringsprogrammet Fortnox. Den princip som finns att tillgå för tillfället är kontant metoden. Kontant metoden innebär att det är först när en betalning har inkommit som den för över bokförs till utsatt konto i Fortnox. Det är dock även viktigt att tänka på att även de de betalningar som man vill ska rapporteras över till Fortnox har korrekta inställningar såsom Medlemsartiklar och Evenemang (där avgifter finns).

Auktorisering #

För att kunna göra kopplingen mot Fortnox så behöver koppling godkänns detta gör du enligt följande:

 1. Klicka på INSTÄLLNINGAR.
 2. Klicka på fliken FORTNOX.
 3. Klicka på knappen AUKTORISERA FORTNOX.
 4. Logga in med dina Fortnox användaruppgifter.
 5. Klicka på “Godkänn behörighet”.
 6. Du omdirigeras nu tillbaka till Memlist.

Verifiera och fyll i kontouppgifter #

 1. Klicka på INSTÄLLNINGAR.
 2. Klicka på fliken FORTNOX.
 3. Fyll i de konton som är releveanta för er verksamhet.

  1. KONTO FÖR BETALNING (FYRA SIFFROR) – Ange det kontonummer dit du vill att betalningen ska bokföras i Fortnox.
  2. KONTO FÖR DINTERO TRANSAKTIONSAVGIFTER (FYRA SIFFROR) – Ska inte längre användas.
  3. VERIFIKATIONSSERIE (EN BOKSTAV) – Är ej aktiv och används ej.
  4. BOKFÖRNINGSMETOD
   1. Kontantmetod – Den enda metod som finns att tillgå i dagsläget. Denna ska bockas i ifall bokföring ska användas.
  5. AKTIVERA AUTOMATISK BOKFÖRNING – Automatisk bokföring sker efter att transaktion har skett mot er bank genom en så kallad “Settlement”.
  6. GRUPPERA TRANSAKTIONER UNDER SAMMA VERIFIKAT – Detta alternativ innebär att alla transaktioner kommer hamna i samma verifikat, ifall checkboxen är avmarkerad så kommer varje transaktion att bli sitt egna verifikat. Används ifall samtliga typer av betalningar avser samma kategori, ex. medlemsavgifter.
  7. BOKFÖR TRANSAKTIONER FRÅN BGMAX – Transaktioner i BGMax filen kommer att bokföras i Fortnox. Endast transaktioner som är kopplade med OCR för memlist faktura kommer att hamna i Fortnox. Observera att du även behöver ha BGMAX aktiverat (kräver en asökan hos din bank).
  8. AKTIVERA FORTNOX FAKTUROR – Är ej aktiv och används ej.
 4. Klicka på knappen SPARA för att spara inställningar och ändringar.

Ta bort Fortnox koppling #

 1. För att ta bort kopplingen mellan Fortnox och Memlist så gör du enligt följande:
 2. Klicka på INSTÄLLNINGAR.
 3. Klicka på fliken FORTNOX.
 4. Scrolla längst ner tills du ser knappen TA BORT KOPPLING.
 5. Klicka på knappen för att ta bort kopplingen. Ett bekräftelsemeddelande dyker upp och sidan töms på inställningar.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-06-26