Innehållsförteckning

Inledning #

I denna guiden tar vi upp hur du konverterar datum som saknar bindestreck till att få det rätta formatet, ex. 20240101 -> 2024-01-01. Observera att ytterligaren en konvertering från datum till text behöver göras för att kunna importera i Memlist.

Tillvägagångssätt #

  1. Markera hela den kolumn som ska ändras. Detta gör du genom att klicka på bokstaven i kolumnen.
  2. Klicka på fliken Data.
  3. Klicka på ikonen Text till kolumner.
  4. Klicka på knappen Nästa (steg 2).
  5. Klicka på knappen Nästa (steg 3) igen.
  6. Markera Datum genom att klicka på radioboxen.
  7. Välj formatet ÅMD (YMD för engelsk version).
  8. Klicka på knappen Slutför.

När detta är gjort så behöver du följa guiden Kriterier för import av medlemmar med excellista, avsnitt 4 – Konvertera datum till text.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-05-02