Inledning #

Under fliken INSTÄLLNINGAR kan du se och ställa in de saker som du vill ska loggas, både för användare och för medlemmar.

Lägg till och ta bort vad som ska loggas #

 1. Klicka på fliken INSTÄLLNINGAR
 2. Du får upp en tabell med 2 kolumner
  1. INSTÄLLNING
  2. AKTIVERA
 3. Dessa är i sin tur uppdelade i 2 kategorier som kan expanderas eller komprimeras
  1. MEDLEM – Avser fliken MEDLEMHÄNDELSER
  2. ADMIN – Avser fliken ANVÄNDARHÄNDELSER
 4. Under varje av dessa två kategorier så finns det 4 val som kan aktiveras för loggning:
  1. SKAPA – När en ny användare/medlem skapas
  2. UPPDATERA – När en befintlig användare/medlem redigeras
  3. RADERA – När en befintlig användare/medlem raderas
  4. LOGGA IN – När en medlem/administratör loggar in i Memlist
 5. Bocka i de rutor som ska loggas. Ändringen sparas automatiskt när en ruta bockas i eller bockas ur

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-10-16