Inledning #

I denna manual går vi igenom hur du ställer in information om slutavräkningsdokumentet som skickas ut till samtliga församlingar. Samma data kommer även att användas vid beräkningen av slutavräkning. Inställningen sker från Moderföreningen.

Redovisning räkning #

Här fyller du i det som ska visas i slutavräkningsdokumentet som går att ladda ner i ÖVERSIKT fliken.

  • VÄNSTER RUBRIK – Det som ska stå till vänster i dokumentet, ex. Samfundets namn på ett annat språk.
  • HÖGER RUBRIK –  Det som ska stå till höger i dokumentet, ex. Samfundets namn på svenska.
  • UNDERTECKNAD NAMN – Den ansvarige för dokumentet.

Avgifter för församlingar #

  1. AVGIFT PROCENT PER MEDLEM (%) – Anges i heltal eller med decimal. Decimaler anges med . (punkt).
  2. AVGIFT PROCENT (%) – Anges i heltal eller med decimal. Decimaler anges med . (punkt).
  3. ADMINISTRATIONSAVGIFT LR (SEK) -Anges i heltal.
  4. AVGIFT KR PER MEDLEM (SEK) – Anges i heltal.

För att spara inställningarna tryck SPARA knappen.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-11-06