Kriterier för importfilen #

För att importeringen ska bli korrekt så har ett antal kriterier satts för att minska de fel som annars kan uppstå vid en importering av medlemmar i Memlist.

 • Excel filen måste vara i XLSX 2007 format
 • Alla kolumnar måste vara formatterade som text/string
 • Datumen måste vara i fortmatet ÅÅÅÅ-MM-DD*
 • Personnummer ska vara enligt formatet ÅÅÅÅMMDD-1234
 • Födelsedagar ska anges enligt ÅÅÅÅ-MM-DD
 • Medlemstyp (om detta finns angivet) ska anges med sitt ID
 • JA = 1 NEJ = 0
  Tidigare importfiler innehöll Ja/Nej svar *
 • Minst 3 kolumner varav dessa i filen är obligatoriska:
  • Medlemsnummer (medlemmens medlemsnummer)
  • Föreningsnummer (ID på föreningen)**
  • Medlemskaps butiksartikel (medlemskapet)
 • Eget kön ska anges enligt följande:
  • Man = M (kommer från Male)
  • Kvinna = F (kommer från Female)
  • Annat = O (kommer från Other)
  • Ökänt = U (kommer från Unknown)
 • Vissa fält har ett begränsat antal tecken som kan tas upp vid importen:
  • Avdelning: 256
  • Gatuadress: 128
  • Postnummer: 16
  • Postort: 123
  • Epost: 128
  • Telefon: 128
  • Förnamn: 128
  • Efternamn: 128
  • C/O: 129
  • Företagsnamn: 128
  • Orgnummer: 128
  • Faktura Förnamn: 128
  • Faktura Efternamn: 128
  • Faktura Gatuadress: 128
  • Faktura Postkod: 16
  • Faktura Postort: 128
  • Faktura Landskod: 8
  • Faktura Epost: 128
  • Faktura Telefon: 128
  • Eget kön: 32
  • Landskod: 8
  • Kommunkod: 8
  • Regionskod: 8
 • Obligatoriska kolumner som måste finnas med i importlistan
  • Medlemsnummer
  • Föreningsnummer
  • MedlemskapsID*
   I de fall där föreningen inte använder medlemskap kan ett medlemskap skapas som sedan används för samtliga i registeringen
* Formular tillämpas enligt nedan #
För att rätta till eventuella felaktiga format eller konvertera data till text så går det att göra enligt nedan.

Totalt så behövs det skapas 2 nya kolumner. Principen för samtliga formlar är densamma.

 • Kolumn 1 används för att skapa formeln
 • Kolumn 2 används för att konvertera formeln till ett värde/text
** Föreningsnummer ID #

Hittas under Underföreningar eller Inställningar/Allmänt ifall aktuell förening är vald

Konvertera Ja/Nej till 1/0 #

 1. Skapa en ny kolumn brevid mål kolumnen (AD)
 2. I kolumnen så skriver du in formlen =IF(AD2=”Ja”;1; 0)


  AD2 = Namn och rad på kolumnen

 3. Efter detta dubbelklickar du på den gröna lilla fyrkanten nere i högra hörnet på den gröna markeringen. Kolumnen kommer nu att fyllas ut med värdet 1 eller 0
 4. Skapa en ny kolumn brevid AE
 5. Markera hela AE raden och kopiera raden genom att högerklicka och välja kopiera eller Ctrl + C
 6. Markera den nya kolumnen (AF) och högerklicka
 7. Välj klistra in Special, och välj därefter värde
 8. Endast värdet klistras nu in i AF i ett text format
 9. Därefter kan kolumn AD och AE raderas.

Konvertera datum till text #

 1. Skapa en ny kolumn
 2. I cellen som ska konverteras till (H2) skriver du in =TEXT(G2;”ÅÅÅÅ-MM-DD”)
  Ta bort ” och skriv in ” igen då formateringen blir fel om ovanstående formel kopieras

  G2 = namn och rad på den kolumn som du vill konvertera från

  Variationer kan förekomma beroende på vilken version, språk och excel-program som används. Formeln kan behöva skrivas för hand för att unvika konflikter i formulan med formatering

 3. Dubbleklicka på den gröna fyrkanten i markeringen. Nedanstående celler kommer nu att populeras med samma formel
 4. Skapa en ny kolumn till höger om H
 5. Markera H kolumnen
 6. Kopiera kolumnen genom att högerklicka och välja kopiera eller Ctrl + C
 7. Markera nu den nya kolumnen på samma sätt
 8. Högerklicka  vid I
 9. Välj Klistra in Special och sedan Värde

 10. Datumet klistras nu in som ett text format
 11. Radera de tidigare två kolumnerna (G och H)

Rensa bort hyperlänkar på epost adresser #

Alla epostadresser måste även dessa vara i ren text form. För att göra detta, följ nedanstående steg.

 1. Markerad hela kolumnen
 2. Klicka på ”Suddigummet” 
 3. Välj Clear formats/Rensa format

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-09-11