Inledning #

För att kunna importera föreningar genom excel lista så kräves det att ett antal kriterier är uppsatta korrekt i filen. I nedan listas de 3 viktigaste kolummerna som måste finnas med. Det kan finnas fler såsom Orgnasiationsnummer, adress, e-post adress osv.

 • Namn på föreningen
 • ID numret på toppföreningen (den förening som ska ligga ovanför i hierarkin).
  ex. Förening Grön och Förening Röd är en del av Riksorganisation Regnbåge (1). Då ska Förening Grön och Förening Röd ha siffran 1 på moderföreningen.
 • Föreningsnummer på respektive förening*

ID nummer före respektive förening ska defineras enligt följande. För att kunna bygga en hierarkisk struktur där du kan ha flera föreningar under en annan som i sin tur har underföreningar så behöver dessa numreras enligt en multiplkationsfaktor av x10 per nivå.

Ex. Riksorganisationen har Föreningsnummer 1. En underliggande föreningen (Ex. Regioner) till riksorganisationen ska därmed ha ett nummer mellan 10-99, vi sätter den till 12. En förening under en region (ex. lokalförening) Ska ha regionförenings nummer x 10, vilket i detta fall då blir nummer 120.

Exempelfil på importfil förening Memlist – förening och företagsimport mall

Förkrav på importfilen #

Utöver det ovanstående så krävs det även att formaten i filen är korrekt.

 • Filen måste vara XLSX 2007 formatterad.
 • Samtliga kolumner/celler måste vara formatterade som text/strängar.
 • Epost adresser får inte innehålla några hyperlänkar.
 • Vissa värden får inte överstiga ett visst antal tecken. Denna sida innehåller information om vad maxlängd för varje kolumn är.
 • Regioner och kommuner följer skatteverkets koder. Se kommunlankod_2023 för koder.
 • Telefonnummer skall ha landskod, exempel: +4671234567.

Importera föreningar #

 1. Gå till IMPORT FÖRENINGAR.
 2. Klicka på knappen NY IMPORT Under menyn PRIMÄRNYCKEL så väljer FÖRENINGSNUMMER.
 3.  Mappa de värden så att de överenstämmer med med rubrikerna. Systemet försöker att mappa själv men kontrollera att rubrikerna överenstämmer med de värden som är satta. Stämmer inte det satta värdet så ska det ändras. Risken är annars att det antingen blir fel i valideringen eller att data hamnar fel när importeringen sker.
 4. Klicka på VALIDERA knappen för att validera innehållet i filen. Om inga fel hittas kan du hoppa vidare till steg 7.
 5. Finns det fel i filen så kommer dessa att listas i en tabell. Numret på vänstersidan motsvara numret på raden i excel. Dessa behöver då åtgärdas.
 6. Därefter så ska de gamla importen raderas och börja om från steg 2 med den rättade filen.
 7. Har valideringen blivit godkänd så kommer detta nu att visas och det går att fortsätta.
 8. Klicka på knappen IMPORTERA för att importera in datan i Memlist.

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-03-21