BGMAX-filens syfte är att koppla samman en eller flera inbetalningar som skett på banken med fakturor som genererats i memlists fakturasystem. BGMAX-filens kan öveföras till memlist på två sätt, antingen genom automatisk överföring mellan användarens bank och memlists servicebyrå, eller via manuell uppladdning av BGMAX-fil. I denna guide går vi igenom manuell uppladdning av BGMAX-fil.

Användaren behöver ha ett avtal med sin bank om uppsättning av BGMAX-fil nedladdning samt även reglerna kring användning av OCR-nummer som genererats av memlist på användarens fakturor. Har detta uppfyllts har ni förutsättningar att kunna använda följande tjänst i memlist.

Översikt #

1. I systemet behöver det finnas ett antal obetalda fakturor som BGMAX-filen sedan ändrar till betald, om OCR-nummer samt summan stämmer.

Placering av BGMAX-uppladdning #

2. För att ladda upp en BGMAX-fil går vi till menyn på höger sida och öppnar sektionen kallad Fakturor, och klickar på fliken BGMAX.

Ladda upp BGMAX-fil #

3. Klicka på knappen som kallas ”+ Ny fil” på höger sida av skärmen.

Välj den BGMAX-fil som du önskar ladda upp från din dator.

Synkning av inbetalningar #

4. Du kan nu se den uppladdade filen under fillistan på BGMAX-filken. Om betalningarna som finns i BGMAX-filen överrensstämmer med fakturor som genererats i memlist kommer dessa matchas och betalstatus ändras till t.ex. betald, delbetald eller överbetald.

Bekräfta betalningen på medlemmar #

6. Du kan dubbelkolla på två ställen för att se om betalningen är klar, antingen under sektionen Fakturor och fliken Fakturor, eller under Medlemsförnyelse och flik Förnyelser och om du redigerar medlemmen i fråga som betalningen ska ha skett för.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-04-20