Inledning #

Ifall ni har flera föreningar inom er organisation och även att era medlemmar kan tillhöra flera föreningar (kallat Medlemskap), så kan man importera dessa Medlemskap direkt in i Memlist.

Primärnyckeln #

Som första steg måste man ange primärnyckeln, för att en medlem inte skall importeras dubbelt måste man ange den kolumn som är unik för medlemmen. T ex Medlemsnummer eller Personnummer.

Exempel: Ifall du har 2 rader med samma personnummer och valt primärnyckeln ”Personnummer” kommer alltså denna medlem att importeras som en medlem.

Mappa kolumner #

För att medlemmen som finns på flera rader i er excel ska hamna med ett Medlemskap i respektive förening så måste du mappa fältet ”Föreningsnummer”.

Ifall det finns en butiksartikel kopplad till detta medlemskap är det även brukligt att man mappar ”MedlemskapsID/ButiksID”, så att man slipper koppla dessa manuellt.

Giltig från” och ”Giltig till” kan också mappas upp ifall dessa datum skiljer sig från den perioden som du importerar Medlemskapen till.

Kontrollera Medlemskap #

Efter att importen är klar bör du göra några stickprover på medlemmar och gå till fliken ”Medlemskap” i Medlemseditorn. Här ska alla Medlemskap listas.

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-02-20