Innehållsförteckning

Excelfilens struktur #

För att kunna importera till memlist behöver excel filen som ska importeras struktureras på ett sätt som systemet förstår. En utbildning måste alltid tillhöra en faktultet och en sektion. Kursen i sig kan antingen vara fristående eller del i en utbildning/program.

Första raden i filen måste ha följande fält i denna ordning:

  1. Faktultet
  2. Sektion
  3. Utbildning
  4. Kurs

Man måste alltså ange på första raden dessa texter exakt för att korrekt mappning ska kunna ske i importen.

I exempel ovan kommer alla utbildningar att importeras till fakulteten ”MINFAK”. Kurs AAAABB som är del av utbilning kommer hamna i sektionen ”Min sektion” medans kurs ”FRI1” som är fristående kommer att hamna i ”Min andra sektion”.

Ifall något av följande uppstår så kommer kursen inte att importeras:

  1. Faktultet saknas.
  2. Sektion saknas.
  3. Utbildningskoden är redan registrerad.
  4. Kurskoden är redan registrerad.
  5. Att något av textsträngarna i första raden saknas enligt tidigare beskrivning.
Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-02-18