LADOK filformat #

Följande format på LADOK filen måste uppfyllas för att importen av LADOK information om studender ska fungera:

 1. Filen måste vara av format UTF-8. UTF-16 kommer att skapa ett felmeddelande vid uppladdning. Övriga format kommer att kunna laddas upp, men alla specialtecken utöver ANSI kommer att importeras felaktigt.
 2. Filen måste vara av CSV format, där avgränsande celltecken är ett semikolon. Exempel: 19770101T321;John;Doe;AABB11;PRG111;FAK
 3. Första raden i CSV filen måste definera rubrikerna exakt enligt den defintion systemet kräver. Ifall en rubrik är felstavad så kommer importen att misslyckas. Följande rubriker måste defineras enligt följande:
  1. Personnummer
  2. Fnamn
  3. Enamn
  4. Kurskod
  5. Programkod
  6. Faktultet

Utbildningskopplingar #

Ifall man har gjort en import av utbildningar och sektioner så kommer studenter att kunna få förslag på sektion att gå med i när denne registrerar sig. Det finns inget krav på att utbildningarna ska importera korrekt för att en student ska kunna registerera sig, men för att utbildningen ska kunna listas på profilen för studenten måste utbildningskopplingarna finnas uppsatta.

Dessa kopplingar kan importeras antingen före eller efter import av LADOK filen.

Period/Terminskoppling #

I memlist använder vi begreppet ”Perioder” för terminer.

Den perioden som man laddar upp LADOK filen under kommer att registrera studenten som studerande i kurserna på vald period. Detta gör att man kan i efterhand importera studenterna i tidigare perioder.

När en student ska registrera sig kommer således den nuvarande perioden att kontrolleras.

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2023-03-22