Formatera datum #

För att datum ska importeras korrekt krävs det att datumet är formaterat enligt ÅÅÅÅ-MM-DD.

Exempel: 2003-01-20 är alltså 20:e Januari 2003.

Från ÅÅMMDD #

I vissa fall finns födelsedatum endast med 2 årtalssiffror. Detta är problematiskt då man måste ange för systemet hur vida personen är född under 1900-talet eller 2000-talet. Antingen reparerar man detta manuellt på varje rad, eller så kan man utgå ifrån att alla som är födda nuvarande år och framåt är födda under 1900-talet. Exempel: 290909, antingen är det 2029 eller 1929, då år 2029 inte har inträffat än man kan anta att födelsedatum är 1929.

Från ÅÅÅÅMMDD #

Formatet ÅÅÅÅMMDD är dessvärre inte ett format som LibreCalc förstår, vilket leder till att man måste dela upp cellen i flera delar. Först ta de 4 första siffrorna, sedan 2 nästföljande och sedan de sista 2. I sista steget sammanfogar man cellerna med bindestreck.

Här är en exempelfil som visar hur detta format har delats upp:

import_test_memlist_födelsedag.xlsx

Som sista steg måste man även klistra in med special och använda ”Values only”.

Formatera födelsedag

Från Datumformat #

LibreCalcs inbyggda datumformat är inte tillåtet att importera direkt in i Memlist, utan man måste formatera om det till ÅÅÅÅ-MM-DD format.

Tänk på att ifall du använder en engelsk variant måste du formatera som YYYY-MM-DD.

  1. Skapa en ny kolumn bredvid datumet.
  2. Byt ut A2 mot cellen där datumet finns: skriv =TEXT(A2,”YYYY-MM-DD”)
  3. Kopiera hela kolumnen till en ny kolumn, klistra in special med ”Values only”. Det är nu denna kolumn som du ska importera.
  4. Radera hela orginalkolumnen och =TEXT kolumnen.

formatera datum

Ogiltigt datumformat #

Sättet man kan se ifall ett datum är ogiltigt är att datumet blir justerat till vänster i cellen istället för höger.

ogiltigt datum

Dessa måste korrigeras manuellt.

 

Hur upplever du artikeln
Updated on 2024-03-15